Минерални торове

Азотни торове

Други минерални торове

Абонамент за новини:

Амониев нитрат

Амониев нитрат - високо качествен азотен тор, съдържащ Азот /N/ минимум 34.4%. Внос от Казахстан, в опаковка big bags / 500 кг/.
Подходящ за всички почви и култури.
Използва се за предсеитбено торене и за подхранване.

Технически характеристики

Общ азот (N) % - минимум 34.4
Влага % - 0.3
рН 10% воден р-р - максимум 5.0
Гранулометричен състав:
1-4 мм. в % - 95